Archive for the ‘Uncategorized’ Category:

EPIC Valimisreklaam 2015

Valimised on alanud

Peab vaatama! 1 Mees, 1 Võimalus, 0 Lubadust! VALI: 1-1-0 JAGA SÕPRADEGA!

 

e-Riigikogu

eRiigikogu_profiil

eRiigikogu

E-Riigikogu on Rahva Riigikogu, kus iga Eesti kodanik saab kaasa rääkida (ka peale valimisi). E-riigikogus on igal kodanikul võimalik hääletada seaduseelnõude poolt või vastu nii I, II kui ka III lugemisel. Piisava arvu vastuhäältega on võimalik kutsuda seaduseelnõu korduslugemisele (avalik huvi). Hääletus muudetakse petitsiooniks ning demokraatlikus riigis piisab 1000 vastuhäälest, et seadus läheks kordulugemisele.

12. märtsil 2014 võttis Riigikogu vastu petitsiooniõigust reguleeriva seaduse. Selle kohaselt saab kollektiivse märgukirjaga, millele on kogutud vähemalt 1000 allkirja, esitada Riigikogule ettepanekuid õigusnormide muutmiseks ja ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks.

E-Riigikogu põhimõte ei ole riigikogu/valitsust õõnestada vaid abistada, et rahvas saaks olla osa seadustest ja nende loomisest. Riigikogul on võimalik e-Riigikogus panna hääletusele seadused juba ennem eelnõud ja küsida rahva arvamust, et iga otsus saaks tehtud rahvasoovidele ja üldsuse heaolu parendamiseks, arutledes seadusi ka asjaosalistega.

Näiteks: Riigikogus võetakse vastu seadus puuetega inimeste kohta kuid teadupärast ei ole riigikogus ühtegi puuetega inimest esindatud. E-riigikogu võimaldab parlamendil pöörduda kindlate inimgruppide poole omapoolsete küsimuste ning aruteludega, et seadus tuleks just nende vajadustele sobiv mitte halvav.

E-Riigikogu töörühmad:
Iga seadus ei olegi meie kõigi pädevuses kuid meie riigis on iga valdkonna esindajad olemas, kes saavad valida enda huvidele vastavad töörühmad, et hääletustele tulevad eelnõud oleksid just nende huvigrupis.

Näiteks: Ettevõtjad hääletavad ettevõtlusega seonduvate seaduseelnõude poolt/vastu, mis kuuluvad nende pädevusse ning mis otseselt mõjutavad nende töö parendamist.

See siin on lühikirjeldus e-Riigikogu võimekusest.

E-Riigikogu on Valmimisel…..

…… ka väikese toetusega kuid mitte parlamenti saamisega teeme tööd e-Riigikogu valmimiseni edasi, et Eestis oleks kõigil parem elada. Aitab kuuritaga karjumisest ja valitsuse kirumisest. Varsti teeme seadusi ise!

KOMMENTAARID JA ETTEPANEKUD:

Mario Märtson
E-post: mario@interpol.ee

Mario Märtson

mario valimised profiil

Valimiste luuletus_v4


  #110 MARIO MÄRTSON on Sinu kandidaat Mustamäe ja Nõmme piirkonnas.

Mario on töökas olnud juba üle 10 aasta. Põhitegevusalaks on Turundus- ja kommunikatsioon millega on 1/3 oma elust tegelenud. Ta on olnud Eesti suurfirmade reklaami- ja turundusdirektor kui ka paljude Eesti tipp firmade turundusosakondade koolitaja. Viimased 3 aastat on Mario keskendunud nõustamisele nii finantssektoris kui ka poliitiliselt. Lisaks on olnud Mario 2 aastat turundus- ja kommunikatsiooninõustaja nii Eesti Vabariigi ministritele kui ka Euroopa Parlamendi saadikule. Mario kandideerib seekord valimistel ise kuna tunneb, et “Kui ise ei tee, siis ei tee seda keegi” ühe kindla eesmärgiga, et Eesti saaks endale e-Riigikogu. Mario loob e-Riigikogu juba praegu omaalgatuslikult koos paljude vabatahtlikega, kes kõik on andnud enda ametialaseid teadmisi ühtse ülla eesmärgi nimel. Kuna juba praegu ta TEEB seda, siis ei ole see LUBADUS. Kui riigikogus inimesed TEEKS 4 aastat seda mida nad LUBAVAD paar kuud ennem valimisi, siis oleks meil kõigil rahulikum ja parem elada.

E-Riigikogu on Rahva Riigikogu, kus iga Eesti kodanik saab kaasa rääkida (ka peale valimisi). E-riigikogus on igal kodanikul võimalik hääletada seaduseelnõude poolt või vastu nii I, II kui ka III lugemisel. Piisava arvu vastuhäältega on võimalik kutsuda seaduseelnõu korduslugemisele (avalik huvi). Hääletus muudetakse petitsiooniks ning demokraatlikus riigis piisab 1000 vastuhäälest, et seadus läheks kordulugemisele. Loe edasi…. http://interpol.ee/?p=8 

 


KRISTIINA OJULAND SOOVITAB:
Eesti Välisminister 2002-2005, Euroopa Parlamendi saadik 2009-2014

Kristiina Ojuland:

Mario peale võib kindel olla! Ta täidab antud lubadused!
Ta on KOHUSETUNDLIK inimene! Ta on VÄGA TÖÖKAS!
Kui midagi vaja ära teha, siis ei loe nädalapäev ega kellaaeg.
Ta on MEESKONNA MEES, kes HOOLIB KAASLASTEST.
MARIO EI JÄTA SIND HÄTTA!

Kontakt:

Mario Märtson
E-post: mario@interpol.ee

 

MARIO MÄRTSONI LUBADUSTE NIMEKIRI:

….
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

.lubadused puuduvad…

Mario hetkel tegutseb ja tal ei ole lubadusteks lihtsalt aega. Kui soovite siiski lubaduse najal enda hääletuse teha, siis selle jaoks on nimekirjas kokku üle 800 nime, kes kõik midagi toredat teile lubavad (teie enda raha eest). See on sarnane sünnipäeval endale kingituste tegemisega.

Olge Tublid ja kindlasti hääletage.

DEMOKRAATIA ON PRIVILEEG! Selle eest on võideldud ja valatud ka verd niiet ärge raisake seda võimalust, mis on teile antud!

 

Liitu ka Facebooki lehega “Esimene Märts-On Valimised”

https://www.facebook.com/pages/Esimene-M%C3%A4rts-On-Valimised/875116369217592?fref=ts