e-Riigikogu

eRiigikogu

E-Riigikogu on Rahva Riigikogu, kus iga Eesti kodanik saab kaasa rääkida (ka peale valimisi). E-riigikogus on igal kodanikul võimalik hääletada seaduseelnõude poolt või vastu nii I, II kui ka III lugemisel. Piisava arvu vastuhäältega on võimalik kutsuda seaduseelnõu korduslugemisele (avalik huvi). Hääletus muudetakse petitsiooniks ning demokraatlikus riigis piisab 1000 vastuhäälest, et seadus läheks kordulugemisele.

12. märtsil 2014 võttis Riigikogu vastu petitsiooniõigust reguleeriva seaduse. Selle kohaselt saab kollektiivse märgukirjaga, millele on kogutud vähemalt 1000 allkirja, esitada Riigikogule ettepanekuid õigusnormide muutmiseks ja ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks.

E-Riigikogu põhimõte ei ole riigikogu/valitsust õõnestada vaid abistada, et rahvas saaks olla osa seadustest ja nende loomisest. Riigikogul on võimalik e-Riigikogus panna hääletusele seadused juba ennem eelnõud ja küsida rahva arvamust, et iga otsus saaks tehtud rahvasoovidele ja üldsuse heaolu parendamiseks, arutledes seadusi ka asjaosalistega.

Näiteks: Riigikogus võetakse vastu seadus puuetega inimeste kohta kuid teadupärast ei ole riigikogus ühtegi puuetega inimest esindatud. E-riigikogu võimaldab parlamendil pöörduda kindlate inimgruppide poole omapoolsete küsimuste ning aruteludega, et seadus tuleks just nende vajadustele sobiv mitte halvav.

E-Riigikogu töörühmad:
Iga seadus ei olegi meie kõigi pädevuses kuid meie riigis on iga valdkonna esindajad olemas, kes saavad valida enda huvidele vastavad töörühmad, et hääletustele tulevad eelnõud oleksid just nende huvigrupis.

Näiteks: Ettevõtjad hääletavad ettevõtlusega seonduvate seaduseelnõude poolt/vastu, mis kuuluvad nende pädevusse ning mis otseselt mõjutavad nende töö parendamist.

See siin on lühikirjeldus e-Riigikogu võimekusest.

E-Riigikogu on Valmimisel…..

…… ka väikese toetusega kuid mitte parlamenti saamisega teeme tööd e-Riigikogu valmimiseni edasi, et Eestis oleks kõigil parem elada. Aitab kuuritaga karjumisest ja valitsuse kirumisest. Varsti teeme seadusi ise!

KOMMENTAARID JA ETTEPANEKUD:

Mario Märtson
E-post: mario@interpol.ee